Skip to content

Gozdni vrtci

Gozdni vrtci

Gozdni vrtci: kaj so in kakšne so prednosti?
Dandanes se vedno več poudarka daje na okoljsko ozaveščanje in se vedno bolj išče načine, kako lahko mlajšim generacijam pomagamo ceniti zunanjost in naravno okolje. Vse več je tudi zavedanja o pomenu razumevanja dobrega počutja in samorazvoja že od malih nog. Eden od načinov, kako je to postalo očitno, je razvoj in uvedba gozdnih vrtcev. Za ta način učenja se je v zadnjih nekaj letih začelo zanimati precejšnje število ljudi. 

Gozdna šola oz. vrtec je dolgotrajen izobraževalni proces na prostem, ki je celosten. Otrokom omogoča, da se razvijajo z zdravim sodelovanjem s tveganjem, reševanjem problemov in samoodkrivanjem, vse v naravnem okolju na praktičen in premišljen način. Vse oblike izobraževanja na prostem so dragocene, vendar imajo gozdne šole svojo filozofijo in etos, ki otrokom koristijo na edinstven način.
Gozdne šole se izvajajo na več rednih sejah v daljšem časovnem obdobju – idealno 1x tedensko vsaj eno leto, da se vključijo različni letni časi. Številne gozdne šole so namenjene osnovnošolskim otrokom, predšolskim otrokom in vrtcem, vendar so tečaji zelo koristni tudi za najstnike. Čeprav so nekatere gozdne šole samostojne, lahko nekatere državne in zasebne šole uporabijo finančna sredstva za zaposlitev zdravnika gozdne šole za vodenje predavanj za svoje učence skozi vse leto.

Začetki gozdnih vrtcev oz. šol , kot jih poznamo danes, so bili v 90. letih prejšnjega stoletja, deloma navdihnjeni s pedagoškimi praksami na prostem, ki so bile že dobro uveljavljene v skandinavskih državah. Strokovnjaki in centri za usposabljanje v gozdnih šolah so pridobivali zagon skozi leta v različnih oblikah in strukturah, preden je bilo julija 2012 uradno ustanovljeno združenje gozdnih šol (FSA). FSA si kot strokovno telo za gozdarsko šolo prizadeva spodbujati najboljšo prakso in zagotoviti vodstveno telo za usposabljanje – zaščito in komuniciranje šestih vodilnih načel prave gozdne šole, dogovorjenih s skupnostjo, v ozadju številnih drugih izobraževalnih okolij na prostem.

Vizija gozdnih vrtcev
Vizija gozdnih vrtcev je omogočiti vsakemu udeležencu možnost, da se razvija na radoveden način in ima pozitiven odnos do sveta narave. Gozdni vrtec daje poudarek samorefleksiji, ki učence opremi s čustvenimi in socialnimi veščinami, ki lahko ostanejo z njimi v odrasli dobi in se razširijo na druga področja njihovega življenja.


VPLIV GOZDNIH VRTCEV NA OTROKE
Gozdni vrtci se razlikujejo od drugih oblik izobraževanja na prostem ter imajo številne koristi na razvoj otroka. Gozdi vrtci vlagajo v celostni razvoj otrok. To vključuje:

 • Čustveni razvoj. Obdobja razmisleka so pomemben del vseh učnih ur gozdnih vrtcev in otrokom pomagajo razširiti čustveni besednjak in razumeti, kako se počutijo (čustvena inteligenca).
 • Duhovni razvoj. To ni nujno religiozno, ampak se nanaša na občutek pripadnosti širšemu svetu, na to, da si del nečesa večjega od sebe in na svojo povezanost z naravo.
 • Intelektualni razvoj. Znanje je podano v kontekstu situacij, ko se pojavijo, in ustvarja željo po učenju.
 • Socialni razvoj. Dosledna srečanja z isto skupino otrok pomenijo, da se socialna povezanost pridobi s skupnimi izkušnjami in cilji. Otroci se lahko odločijo, ali bodo delali skupaj ali ločeno.
 • Telesni razvoj. V zunanjem okolju se razvijajo tako fina motorika kot groba motorika, v ‘slabem’ vremenu pa tudi vzdržljivost in pozitivne izkušnje.
 • Komunikacija in jezikovni razvoj. Skupno delo spodbuja komunikacijo in razvija spretno izražanje misli in idej ter sposobnost poslušanja drugih. Refleksijske dejavnosti povečajo otrokovo sposobnost razumevanja in opisovanja svojega notranjega stanja, želja in potreb.


Strokovnjaki oz. tako imenovani vzgojitelji, ki so prisotni v gozdnih vrtcih, si prizadevajo razviti te vidike na način z malo intervencije, namesto da bi učili otroke, naj razmišljajo ali delujejo na določen način. Namesto tega razvoj spodbujajo ukrepi, kot so odpiranje zanimivih vprašanj, vzor za vedenje in omogočanje otrokom, da se samoodkrijejo in se samoregulirajo.

Zakaj je za otroke koristno obiskovati gozdni vrtec?

Študije primerov so pokazale, da lahko otroci:

 • Razvijajo sposobnosti samoregulacije
 • Se spopadajo in se učijo iz neuspeha
 • Izgradijo odpornost (spretnost obvladovanja tveganja in neuspeha)
 • Pridobivajo občutke dosežka
 • Povečujejo motivacijo in koncentracijo
 • Izboljšujejo področje reševanja problemov
 • Razširijo svoj besedni zaklad in komunikacijske sposobnosti
 • Odkrivajo nove perspektive
 • Gradijo pozitivne odnose z odraslimi in vrstniki
 • Na splošno izboljšajo počutje in duševno zdravje.

 Tipične dejavnosti v gozdnih vrtcih:

– Preproste raziskave in raziskovanje z minimalno opremo, pri katerih se kot učni vir uporabljajo naravni materiali.

– Igranje iger, navdih v gozdu. Te pogosto vključujejo veliko telesne dejavnosti.

– Malica na prostem in iskanje divje hrane.

– Poslušanje zgodb in sodelovanje pri pesmih, rimah in preprostih igrah, ki otrokom pomagajo pri učenju bivanja v naravi.

– Preproste dejavnosti upravljanja, kot so sajenje dreves ali čebulnic.

– Čas za sprostitev in klepet ter prosta igra s prijatelji.

– Opazovanje preprostih čudes naravnega sveta, na primer črva, ki se izvije iz zemlje, ali ptice, ki leti nad glavo.

– Postavitev naravnega zavetišča.

ČAS JE ZA UPOČASNITEV IN POVEZOVANJE Z NARAVO ŽE OD MALIH NOG

Življenje majhnih otrok je danes pogosto tako strukturirano; ne le doma, temveč tudi v vrtcu. Neprestano jih silijo, da morajo narediti to ali ono ali se pripraviti na to. Vzgojni model gozdnega vrtca tem otrokom omogoča, da se potopijo v naravo brez občutka hitenja in brez odraslih, ki bi jim govorili, kaj morajo storiti. Čas se upočasni, ko otroci brez posredovanja odraslih najdejo svoj ritem, in ta občutek brezčasnosti je nekaj, česar v našem hitrem svetu ne doživimo pogosto. Na podlagi raznih raziskav so ugotovili, da se današnji otroci želijo ukvarjati z vsemi otroškimi dejavnostmi, s katerimi so se otroci ukvarjali v 60. letih prejšnjega stoletja – plezanje, tekanje, gradnja in okraševanje skrivnih gozdnih hišk. Vendar današnji otroci le redko doživljajo tovrstno svobodno igro v naravi.

Večina okoljevarstvenikov tudi navaja dva pomembna dejavnika, ki sta jih v otroštvu spodbudila k skrbi za okolje: daljše nestrukturirano bivanje v naravi in mentor, ki jih je naučil spoštovanja narave. Obstaja velika zaskrbljenost, da bodo današnji otroci, ki so prikrajšani za doživljanje narave, izgubili prirojeno povezanost z naravo, ki vodi v sočutje do naravnega sveta.

Gozdni vrtec je odličen način za pristno povezovanje otrok z naravo. Njegova izobraževalna filozofija, ki temelji na otrocih, in iz nje izhajajoči učni načrt ustvarjata sproščujoče in zabavno okolje, v katerem je učenje bolj smiselno. Gozdni vrtci lahko povečajo otrokovo samozavest in samozavest z raziskovanjem, reševanjem problemov in spodbujanjem, da se nauči oceniti in sprejeti ustrezna tveganja, odvisno od okolja. Otroci pridobijo tudi spoštovanje do narave s številnimi majhnimi interakcijami in opazovanjem sprememb okoli sebe skozi letne čase. Dajanje otrokom priložnosti, da cenijo širši naravni svet, spodbujajo odgovornost za ohranjanje narave v poznejšem življenju, je zelo dobra investicija za prihodnje generacije.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *