Mreža gozdnih vrtcev in šol

Učenje v novem tisočletju naj ne bi ponujalo več zgolj akademskega koncepta, ampak naj bi bistveno prispevalo k celovitemu razvoju vsakega posameznika. Pomemben postaja prenos znanj in veščin v realnost in možnost njihove uporabe izven šole, hkrati pa tudi pedagoškim delavcem predstavlja poučevanje v naravnem okolju možnost razvoja novih pedagoških idej in metod ter osebno rast.

V letu 2011 se je pod okriljem Zavoda RS za šolstvo in v sklopu Inovacijskih projektov oblikovala iniciativna skupina Mreže gozdnih vrtcev in šol. Že takrat smo verjeli, da lahko vzgojno-izobraževalni proces poteka v naravi in da je to dobro za naše otroke. Lahko rečemo, da se takšno učenje otrok dotakne. Prepoznati vrednost gozda in tudi drugega naravnega okolja kot učilnice ali vira znanja, pomeni tudi pripravljenost za premagovanje ovir. Upamo, da bo Mreža s svojo dejavnostjo spodbudila vsaj še kakšnega učitelja, vzgojiteljico, starša, ravnatelja, da se odpravi iskat znanje izven razreda. Saj se s tem, ko spodbudimo k odhodu iz razreda že enega učitelja, v gozdu znajde cela skupina otrok, kar je dobra popotnica za vseživljenjsko učenje.

Naloge mreže

  • - Razširiti Mrežo gozdnih vrtcev in šol.
  • - Zagotoviti prenos znanja in izkušenj med vrtci in šolami.
  • - Zagotoviti kakovost poučevanja v naravnih okoljih.
  • - Spodbujati uporabo gozdov in lokalnega naravnega okolja v učne namene.
  • - Spodbujati odprte diskusije, delavnice in primere dobrih praks.

Cilji mreže

  • - Pomagati prepoznati vrednost gozda kot učilnice in učnega pripomočka.
  • - Vzpostaviti standarde poučevanja v naravnih okoljih.
  • - Razviti koncept gozdne pedagogike.
  • - Razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih.
  • - Se učiti in živeti skupaj.

Naša vizija je, da otroci odraščajo, se igrajo, učijo in razvijajo v skladu z lastno naravo. Velja, da je v gozdu vsak otrok sposoben učenja. Z vključevanjem narave v šole in vrtce omogočamo otrokom lažje doseganje ciljev, jim damo voljo do uspeha in prispevamo k celovitemu razvoju vsakega posameznika. Dejstvo je, da učinka učenja v naravnem okolju ne moremo izmeriti z oceno ali po tem, kaj lahko prinese dan ali leto – to so stvari, ki bodo otrokom ostale celo življenje. In to je učenje za trajnostni razvoj.